Образование и бизнес

„На един език ли говорят теорията и практиката?“ – под това мото днес в София се проведе конференция “Образование и бизнес“, организирана от три водещи икономически медии – Bulgaria ON AIR и INVESTOR в партньорство с Bloomberg.

Едно от най-известните лица на Bloomberg – Джонатан Феро, дойде специално в България, за да модерира дискусията между хората от образованието, бизнеса и медиите. Конференцията си поставя за цел да намери решения как да се създадат условия за формиране на качествени кадри и за реализация на младите специалисти в България.

По време на събитието ще се събират предложенията на участниците за промени в българското образование. Събраните предложения заедно със заключенията от дискусията между образованието и бизнеса ще се обобщят в документ, подписан от панелистите и главните участници в конференцията и изпратят в отвoрено писмо до Министерство на образованието.

Конференцията „Образование и бизнес“ започна с встъпителна реч на министъра на образованието Анелия Клисарова, последвано от Николай Милошев и силната презентация на Детелина Смилкова.