Квантовата механика е фундаментална физична теория, раздел от теоретичната физика, описващ поведението на елементарните частици и физичните явления, съпоставими по големина с константата на Планк. Едни от основните понятия в квантовата механика се явяват състояние, уравнение на Шрьодингер, уравнение на фон Нойман, уравнение на Хайзенберг и уравнение на Паули. Те са свързани с различни раздели на математиката като теория на вероятностите, функционален анализ, векторен анализ, теория на групите и други.

Котката на Шрьодингер е персонаж от изглеждащ парадоксално мисловен експеримент, предложен от Е. Шрьодингер, когато искал да покаже непълнотата на квантовата механика при прехода от субатомни към макроскопични системи. Експериментът бил направен в кутията с механизъм, съдържащ радиоактивно ядро и съд с отровен газ. Параметрите на експеримента са така подбрани, че вероятността ядрото да се разпадне за 1 час е 50%. Ако ядрото се разпадне, механизмът се задейства, отваря съда с отровен газ и котката умира. Според квантовата механика, ако върху ядрото не се провежда наблюдение, състоянието му се описва като суперпозиция (смесване) на две състояния — разпаднало се ядро и неразпаднало се ядро, следователно котката е жива и мъртва едновременно. Ако кутията бъде отворена, експериментаторът трябва да види кое да е от двете състояния — ядрото се е разпаднало, котката е мъртва или ядрото не се е разпаднало, котката е жива.

[cquote] Въпросът е следният: кога системата престава да съществува като смесване на две състояния и избира едно конкретно? [/cquote]

Ако нищо не разбрахте досега, явно трябва да изгледате това уникално видео, което разкрива тайните на квантовата механика.