НЕДОСТАТЪЦИ НА ДЪРВЕСИНАТА

Всяко отклонение от нормалния строеж на дървесината и нейните нормални свойства се счита за недостатък.

Пукнатините на дървесината се приемат за недостатък, независимо дали са се появили по време на растежа на дървото или по-късно след отсичането му. Пукнатините са различни по вид.

Чеповете на дървесината са всъщност основата на клон. Чеповете нарушават еднородността на строежа на дървесината. Но също така намаляват и нейната якост. Дървесина с много чепове се обработва трудно. Начинът по който е сраснал чепа към дървесината обособява три вида от този недостатък – сраснат чеп, несраснат чеп и частично сраснат.

Витораслост на дървесината недостатък, който е най-тежък за обработване. А изработените изделия не са с добро качество, защото по тях се получават пукнатини.  Този недостатък на дървесината се получава при израстването на дървото. Влакната на дървото са вълнисти или усукани поради изкривяване при растежа.

Болести по дървесината

Болестите по дървесината могат са се появят във всеки един етап – при растеж на дървото, при обработката на дървесината или при експлоатацията.

Гниенето на дървесината се случва, когато е нападната от гъби. Това най-често се получава при влажност от 15 до 70%. Бялото гниене е характерно за широколистните дървета. Кафявото гниене е характерно и при широколистните и при иглолистните дървета. При кафявото гниене гъбите унищожават само целулозата.

Дори след обработването на дървесината, пак има риск от гъбична епидемия.

Друг недостатък на дървесината е, че може да бъде повредена, освен от гъби и от насекоми. Те унищожават само беловината. Най-често срещаните дървоядни насекоми са дървесни оси, корояди, дървеници, гризящи бръмбари и др.

Как да предпазим дървесината от болести?

Единственият начин за предпазим дървесината и тя да е с добро качество за много дълго време е нейната обработка.

Важните етапи в обработката на дървесината: качествено изсушаване и импрегниране с антисептични вещества. Изсушаването на дървеният материал може да се осъществи по естествен или изкуствен начин.

Антисептичните вещества са водоразтворими и маслени. Водоразтворимите антисептици са меден сулфат, натриев фпуорид и др.  Използват се във водни разтвори и ипрегнирането се извършва чрез намазване, накисване или напръскване с разтвора. Но трябва да се знае, че при повърхностна обработка антисептичните вещества навлизат в малка дълбочина.

Най-популярните маслени антисептици за дърво са карболинеум, креозит и каменовъглен катран.  Те се използват, когато дървеният материал е предвиден за външна употреба. Нанасят се с четка или във вани като антисептикът е нагрят до 120 градуса.

Има и вещества, които предпазват дървесината от пожари. Те се наричат антипирени. Тези бои повишават огнеусточивостта на дървесината.

Какви видове строителен дървен материал има?

Има дървен строителен материал с напречно кръгло сечение. Той е предвиден за ползване като подпорен материал – греди, ритловици, подпори, мертеци. Стандартно дървените греди са от 2 до 10 метра според диаметъра им. А най-често в строителството се употребяват объл дървен материал с диаметър от 8 до 50  см.

Ритловиците и мертеците са предимно с диаметър от 8 до 11 см. А дължината им е до 6 метра.

Бичени дървени материали

Надлъжното срязване на обли дървета е биченият дървен материал. От биченето се обособяват половини, четвъртини, греди, капаци, летви, бичмета и дъски.

Видове бичени материали: пластини, правоъгълна греда, подложна греда, четвъртини, греди със скосени ръбове, капак, необрязана дъска, обрязана дъска, дъска с едностранно скосени ръбове.

Гредите имат правоъгълно сечение, а може и квадратно. Те са част от стъблото на дървото.  Примери за размери на греди от иглолистна дървесина: 8/10; 8/12; 10/10; 10/12; 10/14; 12/12; 12/14; 12/16; 12/18; 14/14; 14/16; 14/18; 14/20; 16/16 … до 28/30 cm.

Дължината на гредите от иглолистен дървен материал е от 2 до 7 метра.  Дяланите греди, които са ръчно обработвани и се употребяват за гредоред и покривни конструкции имат намаляващо напречно сечение. Те са от иглолистни и широколистни видове дървета.

Друг вид  дървен материал са бичметата и летвите. Бичметата са един вид малки греди с дължина до 5 метра. Летвите са с размери 2/3,2/4, 2,5/4 и 3/4 cm и с дължина от 1 до 5 m през 25 cm.

Дъските могат да се произведат от както от иглолистна дървесина, така и от широколистна.  Тънките дъски са с дебелина до 3,5 см а талпите, дебелите дъски са с дебелина над 3.5 см.

Паркет

Паркетът може да бъде изработен от различни видове дървесина – бук, дъб, ясен, бряст, орех, бреза. Традиционно се произвежда в четири качества.

Шперплат

Това е дървесен материал от нечетен брой пластове, залепени под налягане. Може да се изработи и от иглолистна и от широколистна дървесина. Когато се използва водоустойчиво лепило, то шперплата е водоустойчив. Но в зависимост от лепилото има и средноустойчив шперплат, както и с ограничена водоустойчивост. Шперплатът който е с дебелина над 12 милиметра се нарича плоча.

За какво се използва шперплатът?

В строителството водоустойчивият шперплат се използва за кофражи. А този, който е с лицева повърхност от дъб, орех и др.  – за врати, мебели, ламперия и др.

Шперплатът е устойчив на влага и химикали. Има голяма якост и малък коефициент на топлопроводност.

Плочи от дървесни частици

Еднослойни плоскости – пресоват се дървесни частици в горещо състояние, които са слепени със синтетични лепила. Дебели са от 8 до 22 см, като широчината може да е  183 см, а дължината 385 см.

Ламинирани плоскости – те са облагородени с хартия, която е импрегнирана със синтетични смоли. От тях най-често се правят секции и кухненски шкафове.

Фурнир – това са плочите, които се правят по така наречения бутално-пресов метод. Дървесните частици се фурнироват двустранно и фурнир минимум 0,8 мм. С фурнированите плочи се обицоват тавани и стени.

Плочи от дървесни влакна

Раздробената дървесина се пресова при високо налягане, но пресованите плочи се обработват допълнително в закаляващи камери. Така се получават плочи от дървесни влакна. Те се използват в строителството, като и за изработката на мебели.

Друг подобен продукт изработен от дървесни влакна са така наречените ламинирани плочи от дървесни влакна. Те са обогатени с хартия, която е импрегнирана със смоли.

И последният продукт от дървесина, който ще споменем е меки плочи от дървесни влакна. Те се изработват от влакната на дървесината, които се раздробяват, след което се формуват и изсушават. Готовият продукт няма вид на дървен материал. Меките плочи от дървесни влакна се използват за изолация звукова и топлинна, като се монтират на стени, под и тавани.