„Към момента ЕС не разполага с оценка на риска за човешкото здраве от въвеждането на 5G технологията. Европейската комисия зае позиция, че такава оценка не е необходима, въпреки предупрежденията на част от научната общност. Намирам това за безотговорно. Поради тази причина отправих предложение към научния панел на Европейския парламент – SТОА, да изготви изследване за потенциалните ефекти върху здравето и околната среда от въвеждането на 5G мрежите“ – това заяви българският евродепутат Иво Христов в рамките на организираната от него дискусия за петото поколение мобилни мрежи, която се проведе в Европейския парламент.

Събитието, на което присъства и кореспондент на Smartnews.bg, събра евродепутати, телеком експерти, представители на мобилните оператори, еколози и медии в Брюксел. Под мотото „Разгръщане на 5G технологията в ЕС – възможности и предизвикателства“ дискусията обърна внимание на най-значимите предимства и потенциалните проблеми пред въвеждането на новата технология.

Христов също така е и член на Панел за бъдещето на науката и технологиите (STOA) – научният инструмент за изработване на политиките на Европейския парламент. „Неслучайно в редица европейски страни има протести срещу прокарването на технологията. Брюксел трябва да се научи да се вслушва в притесненията на хората, а не да действа технократски“ – добави още членът на Европейския парламент.

В дискусията се включи и Мария Габриел, еврокомисар по иновациите, изследванията, културата, образованието и младежта, която се съгласи, че трябва да бъдат адресирани и въпросите, свързани със здравето и екологичното влияние. Тя обърна внимание и на темата за сигурността при внедряването на 5G услуги и добави, че за да бъдат защитени те, трябва да има цялостен подход. Мария Габриел посочи още, че е важно къде стои Европа по отношение на новите технологии спрямо напредъка на останалия свят.

Иво Христов заяви още, че 5G е революция, която ще промени из основи начина, по който живеем, работим и правим бизнес. Той коментира, че технологията е призвана да бъде гръбнак на европейската дигитална икономика и двигател за иновациите, също както и че тя има амбицията да промени из основи различни сектори като транспорта, енергетиката и здравеопазването.

“Това се възприема като естествена еволюция, тъй като светът, в който живеем, е все по-свързан. Същевременно, Европа изостава в разгръщането на и внедряването на 5G, а тази инфраструктура има потенциал да създаде стратегическо предимство и да направи икономиката на Съюза по-конкурентоспособна, от което ще спечелим всички“ – добави още българският евродепутат.