Искате да наблюдавате нощното небе, но това няма как да стане от което и да е място в големия град. Както може би знаете, това се дължи на светлинното замърсяване – „заслепяването“ на светлината от звездите от уличните и домашните лампи. Точно за това всички обсерватории се строят далеч от големи градове (включително и Националната астрономическа обсерватория „Рожен“).

Но каква е разликата между това да погледнете към небето от голям град и от провинцията, да речем високо в планината? Точно това се опитва да ни представи режисьорът Срирам Мурали, който с помощта на изключително красиви таймлапс видеа сравнява светлинното замърсяване в големите градове на САЩ с красивото небе в националните паркове и дори Долината на смъртта.

Във видеото по-горе ще видите по няколко секунди видео от няколко различни места из САЩ, като към всяко има приложен и съответния номер от скалата на Бортл (Bortle scale), която се използва за измерване на светлинното замърсяване – при „8“ не можете да видите никакви звезди, докато „1“ е възможно най-чистото небе.