Когато говорим за бизнес отношения, за всеки е важно да намери правилните и надеждни партньори, които да му помагат да се развива. През последните години като такъв партньор за много компании се явява ЕОС Матрикс. Колекторската агенция работи на българския пазар от повече от 15 години, като за този период се е утвърдила като стабилен и сигурен партньор.

Като част от международната финансова група EOS Group, която има над 30-годишен опит в изкупуването и управлението на вземания, ЕОС Матрикс предоставя в България висококачествени услуги, базирани на международно ноу-хау.

Според данните от ежегодното проучване на EOS Group „Навици на плащане в Европа“ 2018 голяма част от компаниите в България изпитват опасения за съществуването си (26%) поради високия процент просрочени вземания. Въпреки това, българските фирми все още са едни от най-толерантните в Европа, изчаквайки твърде дълго клиентите си преди да предприемат действия по събиране. Често тези вземания се оказват несъбираеми на такъв късен етап. Факт е, че колкото повече време се изчаква, толкова по-трудно става връщането на просроченото вземане. Когато говорим за дейността на ЕОС Матрикс, важно е да се отбележи, че колекторската агенция спазва строг Етичен кодекс в работата си и служителите ѝ по събиране и управление на вземания подхождат с разбиране и професионализъм към всеки просрочил клиент, стремейки се да запазят добрите взаимоотношения между своите клиенти и техните такива.

Според данните от проучването, използването на услугите на специализирани агенции по събиране на вземания възстановява цели 11.1% от годишния оборот на фирмите, като тези средства се насочват за обслужване на собствени задължения, запазване на съществуващите и разкриване на нови работни места, инвестиране в научна и развойна дейност или на финансовите пазари и прочее. В същото време компаниите освобождават ценен вътрешен ресурс, който може да бъде насочен към основната дейност на компанията.

За просрочилите клиенти контактът със служител по събиране и управление на вземания в ЕОС Матрикс може да бъде изключително полезен, защото професионалистите в тази област се стараят да установят причините за възникналото просрочие, след което да консултират клиента относно различните варианти за справяне с индивидуалната ситуация.