Samsung Power Sleep

Наред с всички приложения, които можете да инсталирате на телефона си в Google Play, се появи ново… чиято мисия е да помогне на учените в борбата им с рака.

Не, това не е шега или евтина реклама — Samsung Power Sleep е резултат от сътрудничеството между Samsung Австрия и Виенския университет. То използва изчислителната мощ на вашето устройство, за да се включи в обработката на данни от Similarity Matrix of Proteins (SIMAP). Това е база данни, която изчислява прилики между различни протеинови последователности; информация, необходима за разработване на лекарство за лечение на рак. Проблемът е, че тези изчисления изискват голяма изчислителна мощ и точно това е предназначението на Samsung Power Sleep – то добавя ресурсите на вашия смартфон към глобалната мрежа, която работи в тази насока.

След като настроите алармата, приложението знае, че сте приключили с работата по телефона и от този момент до сутринта, когато тя се включи, то впряга ресурсите на апарата ви в изчисления, свързвайки се чрез Wi-Fi. Samsung Power Sleep няма да използва квотата ви за данни и ще прецени дали батерията на телефона е напълно заредена.

След скандала със събирането на данни от NSA, твърде малко хора са готови да предоставят ресурсите на своя телефон докато спят, страхувайки се за личната си информация. Вие бихте ли го направили? Кой знае, може би точно вашият телефон ще биде този, който ще открие лек за смъртоносната болест…