VIVACOM увеличава скоростите на услугата си сателитен интернет и удвоява включените данни на максимална скорост в пакетите си. Така скоростите за сваляне през сателит вече достигат 18 Mbps, а включените данни на максимална скорост – 50 GB. Пакетите за сателитен достъп до световната мрежа не изискват наземна връзка, на каквато се разчита при всички останали широколентови предложения на пазара и се предлагат на цени от 39 лв. на месец.

Услугата се базира на иновационна сателитна технология, която не изисква използването на каквито и да е кабели и досега спомага постигането на максимално интернет покритие в Европа. VIVACOM въведе сателитния интернет като универсално решение, което прави възможна връзката със световната мрежата на отдалечени и непристъпни места в страната.