Популярната социална мрежа Twitter започва да си сътрудничи сериозно с изследователи. Компанията сключи споразумение с медийната лаборатория на Масачузетския технологичен институт (MIT), с което ги спонсорира със сумата от 10 милиона щатски долара и им дава достъп до всичките публични постове в системата им. Групата от изследователи от MIT се е нарекла с името „Лаборатория на социалните машини“ („Laboratory of Social Machines“) и ще получи достъп и до пълния архив на социлната мрежа още от нейното създаване през 2006 г.

За момента не са ясни дългосрочните цели на учените, но за момента вниманието им е съсредоточено върху изследването на употребата на социалните мрежи като цяло. Чрез анализа на суровите данни, учените имат за цел да създадат нови платформи за ползване от частни лица и институции за идентифициране и обсъждане на проблеми от обществено значение. Изявление на учените гласи, че те използват технологии за проучване на повтарящи се събития и визуализация на данни, за да изследват взаимодействието между потребителите, както и съвкупността от изградените мрежи от интереси.

[cquote]Учените обявиха още, че ще създадат инструменти за колаборативна работа в мрежа и мобилни приложения за разработване на нови форми на обществена комуникация и социална организация.[/cquote]

Деб Рой, преподавател в медийната лаборатиря към MIT, който ще е председател на научната група, разказа за Bloomberg Businessweek, че една от областите на анализ е самият Twitter. Учените ще търсят отговор на въпроса „Защо общественото мнение в дискусионните форуми и мрежи като Twitter често не допринасят за продуктивна и положителна промяна?“. Той обяснява ситуацията с това, че на потребителите им е по-лесно да затрудняват или спират дадени социални процеси, както и да изразяват мнение, отколкото реално да допринесат с личен пример за положителна промяна в дадена област.

Цялата ситуация не е първият път, когато академична институция използва такъв голям обхват от данни от социалната мрежа. Но за пръв път виждаме как Twitter финансира и насърчава подобни усилия. Изпълнителният директор на социалната мрежа Дик Костоло казва, че инициативата е възможност да се проучи и разбере ролята на Twitter и другите социални мрежи в обществените комуникации.