Toshiba Corporation (TOKYO:6502) обяви създаването на нова отделна организация – Toshiba Lifestyle Co., Ltd., която ще отговаря за представянето на глобалния бизнес, свързан с визуални продукти и домакински електроуреди. Компанията ще стартира своята дейност официално на 1-ви април 2014 г. заедно с началото на новата фискална година и ще е част от Toshiba Lifestyle Products & Services Group – бизнес частта, която отговаря за компютри, телевизори и бяла техника.

До момента Toshiba Digital Products & Services Company оперираше под шапката на цялата група и отговаряше за представянето и на бизнеса с визуални продукти. Интегрирането й с бизнеса за домакински електроуреди Toshiba Home Appliances Co., Ltd. в нова компания, която е част от Toshiba Group, се очаква да доведе до оптимизация на разходите сред всички бизнес ниши и да осигури по-ефективното усвояване на ресурсите за управление в сфери, включващи човешки ресурси и логистика.

С цел да се улесни по-бързото вземане на решения по отношение на ключови и от стратегическо значение сфери и продуктово развитие и да се максимизира синергията чрез интеграция, ще бъдат създадени нови екипи по проекти за регионална стратегия и трансгранично продуктово планиране. Консолидирането на централите на компанията в Toshiba Ome Complex в западен Токио ще засили сътрудничеството между отдели продажби и технологично развитие и ще допринесе за цялостната ефикасност на приходите.

R&D (Развитие и проучване) в Lifestyle Products & Services Group бизнеса, който включва и компютри, също ще бъде интегриран в отделна организация като част от  Digital Products & Services Company.Тази стъпка следва да стимулира иновациите сред всички технологични и продуктови линия, спомагайки за създаването на продукти с висока добавена стойност.

В своите бизнес операции Toshiba Lifestyle Co., Ltd. ще се фокусира върху увеличаване на трансграничните продажби с фокус върху развиващите се пазари, включително югоизточна Азия и Близкия изток. Бизнес единицата също така ще насочва ресурси към нови сфери на дейност с висок потенциал като умни електроуреди и облачни услуги, които ще свързват телевизорите с бялата техника в дома в една обща мрежа, както и B2B продажби като означителни дисплеи и монитори за професионална употреба.