Toshiba Corporation (Tokyo: 6502), световен лидер и иноватор в областта на високите технологии и NTT Communications Corporation (NTT Com), международен комуникационен лидер в областта на данните и облачните услуги под шапката на NTT (NYSE: NTT) Group, обявиха днес старта на своето глобално партньорство. Съгласно споразумението, центърът за данни и клауд компютинг базирани услуги на Toshiba ще бъдат предоставяни на клиентите по цял свят от NTT Com Enterprise Cloud, който включва цялостен самоуправляващ се виртуален частен облак и центрове за данни. Услугите ще започнат да се предоставят в Северна Америка и Азия от месец април, след което ще продължат с експанзия към Европа.

Toshiba, която към момента предоставя услуги за корпоративни центрове за данни и облачно-базирани услуги основно за компании, базирани в Япония, ще започне да използва Enterprise Cloud, за да предостави на потребителите възможност да разширяват и управляват своите дейности в една обща облачна мрежа, достъпна от всяка една точка по света.

В допълнение, Toshiba доставя на NTT Com качествени и високопроизводителни системи за съхранение за употреба в определени области на Enterprise Cloud, който предоставя облачно-базирани компютърни ресурси, VPN връзки с висока сигурност и много други и е достъпен през глобалната мрежа на NTT Com в 196 страни и области със 150 центрове за данни в цял свят. Enterprise Cloud е висококачествена инфраструктура като услуга (IaaS), която свързва директно към мрежовите услуги на комуникационните доставчици, позволявайки на клиентите свободно да контролират сървърната инфраструктура в 8 страни и 10 локации от потребителски портали.