Големия адронен колайдер (LHC) на CERN е най-големият ускорител на частици на света. Обиколката на тунела му е 27 километра, през които летят частици със скорост близка до тази на светлината, блъскащи и разделящи се на още по-малки частици. Този тунел има нужда от постоянна инспекция и както можете да се досетите, не е нито много лесно, нито много удобно това да става от хора. За това CERN разполага с TIM — роботът инспектор, който следи състоянието на тунела.

Името на робота, разбира се, е абревиатура. Съкращението идва от Train Inspection Monorail, или Еднорелсова влакова инспекция. TIM се движи по обиколката на тунела във вътрешната му част, по релса, монтирана на тавана на самия тунел. Всъщност тя е наследство от предишния ускорител на частици — Големия електрон-позитрон колайдер (LEP, или Large Electron–Positron Collider), работел от 1989 до 2000 година. Тогава с еднорелсова кабина в тунела са се придвижвали инженерите, обслужващи колайдера. След като LEP бива разглобен, за да направи място за LHC, тази релса става основния начин за предвижване на TIM и неговата апаратура.

Във видеото по-горе ще видите как роботът се предвижва от първо лице. Той дава на учените визуални и инфрачервени изображения от вътрешността на ускорителя, като следи температурата, кислорода и инспектира цялостта на структурата.