Играчите в транспортния сектор са изправени пред няколко предизвикателства – безопасност, проследяемост, разходи, качество и навременност. Освен това съществува силна конкуренция между тях, която поддържа постоянен натиск върху цените. За да се справят с това, те се стремят непрекъснато да подобряват производителността и услугите, предоставяни на своите клиенти.

Навлизането на нови технологии доведе до революция в товарния автомобилен транспорт. Такъв пример е бордовото изчисляване като един от лостовете за решаване на проблемите и предизвикателствата, пред които са изправени играчите от сектора. Започвайки като подходящо решение за някои превозвачи, то се е наложило през годините като основен стандарт за автомобилния транспорт. Причина за това е непрекъснато нарастващите изисквания на клиентите при проследяване на поръчките им.

Следвайки тенденцията на глобалното развитие на мобилните устройства и приложения и амбициите си за постоянно развитие, иновативност и качество на предлаганите услуги, фирма SJL реши да разработи Андроид базирано приложение.

Идеята е проста: да се разчита на централна компютърна система и компютър на борда на камиона, за да се осигури централен оперативен блок с богата информация за дейността на шофьора и камиона (геолокация, геофункция, коридор, генериране на сигнали, проследяване прогреса на доставките и клиентската информация (несигурности, закъснения …).

Мобилните устройства, като смартфони и таблети, също се използват като разширение на бордовите компютри. Те дават възможност на водачите да въвеждат информация или да имат електронни листове за доставка, подписани от получателя, директно върху техните мобилни инструменти, които след това се синхронизират с настолните компютри.

OnTrack

1. Основните оси на ПРОЕКТА се основават на следните пет главни предизвикателства:
2. Осигуряване на безопасни условия за шофьорите и стоките.
3. Подобряване на комуникацията с доставчици, колеги и клиенти.
4. Оптимизиране на процесите на веригата за доставки.
5. По-добро разбиране на дейността и насочване към проактивно управление на промените.
6. Преминаване към “без хартия“ и положително въздействие върху околната среда.

Решения

Системата OnTrack дава решения на редица проблеми в транспортния бранш:

• Достъпност на информацията в реално време.
• Оптимизирано управление на времето.
• Лекота в комуникацията.
• Надеждна информация.
• Документация, жалби и сигнали в реално време.
• Сканиране, Предварително валидиране, Предвиждане.
• Надеждност и проследяемост на информацията.
• Намаляване на потреблението на хартия.
• Физически контрол на документацията.
• Контрол на физическото състояние на флота.
• Информация, предоставена от водачите и местните агенти.
• Автоматично генериране и предаване на заявки за ремонт.

Основни предимства

Системата следи и анализира цялата налична информация в реално време. В резултат на което още при въвеждане на нова поръчка софтуера автоматично анализира състоянието на флотата – камиони в близост, време за каране на шофьорите, часове за доставка и тн. Секунди след това тя предлага на диспечера най-подходящия вариант за камион който да поеме доставката.

Веднага след като диспечера одобри предложения камион, приложението изчислява най-оптималния маршрут – време, магистрални такси, гориво и тн. Този маршрут автоматично се задава на навигацията в камиона и сигнализира в офиса при нарушаване на зададените направления.

При пристигане на място за доставка и потвърждение от страна на шофьора, че това са отчните координати на клиента, адреса автоматично се запазва в базата данни за бъдещи доставки.

Благодарение на тези оптимизации фирмите ще могат да поемат по-голям обем от работа с наличната флота. Това спомага за по-продуктивна работа и по-голяма печалба както за логистиката така и за всички подизпълнители.

SJL набира подизпълнители при винаги конкуретни условия.