nokia11

Nokia изявява желание да купи Alcatel-Lucent. Европейската комисия е насрочила датата 27 юли, на която ще се гледа решението дали това е възможно. Европейският съюз преди няколко години прие по-строги мерки по отношение на антимонополното законодателство. Точно това изисква разглеждане от страна на Комисията за всяка по-крупна сделка.

Обявената стойност на евентуалното събитие е 15,6 милирда евро, като данните са съобщени през месец април. В САЩ сделката вече е разрешена от институцията, която се занимава с това – Министерството на правосъдието (Department of Justice).

От реакцията на Европейската комисия ще зависи до голяма степен и шанса на Nokia да придобие Alcatel-Lucent. Възможните действия са потвърждение или удължение на срока за разглеждане до 10 дни. Ако това се случи, тогава Европейската Комисия ще разгледа по-подробно депозираното предложение. Придобиването на Alcatel-Lucent би поставило по размер Nokia пред китайския гигант Huawei.

 

НАЙ-ИНТЕРЕСНОТО ОТ SMART NEWS