Средна глобална температура за периода 2013–2017 г., сравнена с тази за 1951–1980 г. 'Жълто' и 'червено' означават по-висока от средната за 1951–1980 г. | Снимка: NASA

Според нов доклад на NASA и Националната океанска и атмосферна асоциация на САЩ (NOAA), 2017 г. е била една от най-горещите години в историята, откакто се правят регулярни замервания. NASA класифицират 2017 г. като втората най-гореща до сега, след 2016 г., докато независимият анализ на NOAA я нарежда на трето място.

Разликата в изводите на докладите от NASA и NOAA се дължат единствено на различни методи за измерване на температурите.

Според NASA, средната глобална температура се е увеличила с 0,90 градуса по Целзий спрямо средната за периода 1951–1980 г. По думите на Гавин Шмид (Gavin Schmidt) от Института Годард към NASA, дългосрочните тенденции за затопляне са пределно ясни. „Общата картина е много, много сходна и ясна. Ние сме в дългосрочна тенденция за затопляне“, добавя още той.

По време на специална пресконференция вчера, Шмид изясни, че затоплянето през последните 60 години се дължи на промени в климата, причинени от човека — най-вече изхвърлянето на все повече парникови газове в атмосферата.

Снимка: NOAA

Тенденциите за затопляне се наблюдават и при средната площ на ледовете около Антарктида и Северния полюс. През декември 2017 г. например, площта на ледовете в Арктика и Антарктика е била втората най-малка до сега, откакто са започнали редовните наблюдения през 1979 г. По-малката площ на леда означава, че все по-малко от светлината, достигаща повърхността на Земята, бива отразена обратно в космоса; оттам — повишаване на глобалната температура.

Районите на океана около Южния полюс като цяло показват по-ниски температури, но въпреки това общата картинка сочи повишаване в глобален мащаб. По-долу можете да видите видео, в което NASA показват карта на света с разликата в средните глобални температури за периода между 2013 и 2017 г., сравнени с тези за 1951–1980 г.