Samsung-UHD-OLED-TV1

Samsung Display и LG Display бяха въвлечени в множество съдебни спорове за патенти, отнасящи се за технологиите OLED и LCD, използвана в дисплеите.

Двете компании са достигнали до консенсус и спират всички съдебни дела един срещу друг. Те обявиха, че ще работят заедно и обмислят да си лицензират взаимно патенти.

Похвално е решението да се откажат от съдилищата и да работят заедно, така че можем само да аплодираме.

Източник: OLED Display