idc

На 11 юни IDC България организира събитие на тема „Мобилност на бизнеса, взаимодействие и социален бизнес“. IDC Enterprise Мobility 2013 ще се проведе в Гранд Хотел София, зала Триадица, от 9.00 ч. сутринта и има за цел да запознае аудиторита с мобилни иновации, бизнес приложения и платформи в полза на бизнеса.

Конференцията ще разгледа редица решения за мобилен офис, мобилно управление на ERP системи, подходи за анализ на информация в реално време и други, подкрепени със случаи от практиката. Лекторите ще дискутират и защо е време за мобилни решения и мобилна стратегия, кои са новите фактори за конкурентоспособност на организациите.

„Съвременните мобилни устройства и мрежи са достигнали такъв етап от развитието си, че индивидите днес са свързани един с друг от всяка точка на света”, казва John Gole, Директор „Анализи, телекомуникации и мрежи” в IDC CEMA (Централна Европа, Близък Изток и Африка). Служителите прилагат мобилни решения в ежедневната си работа, а прогресивните компании се опитват да отговорят на предизвикателствата и да приложат тези мобилните тенденции, които ще ги направят по-ефективни и конкурентни спрямо останалите”, допълва той. „Но управлението на мобилните процеси поставя и много въпросителни, тъй като мобилността навлиза в бизнес света по-бързо от готовността му да се справи с нея. Намираме се на прага на епохална промяна и компаниите имат нужда от насоки как точно да продължат напред”, е заключението на специалиста.

Според изследванеto на IDC „IT Buyers Pulse“ oколо 1/4 от организациите в ЦИЕ имат или планират да реализират през 2013 мобилна стратегия. Когато става дума за политика за използване на мобилни устройства от офис служители, повечето организации в ЦИЕ са доста косервативни, като дори една трета от тях забраняват ползването на такива, друга 1/3 позволяват само след предварително одобрение и около 27 % ги толерират в определени случаи.

Събитието е подходящо за управители, мениджъри на процеси, на бизнес единици и дейности в компаниите, мениджъри на проекти и екипи, ИТ мениджъри, медии. Ако компанията Ви търси да се отличи от конкурентите, ще имате възможност да се запознаете с добри практики и интересен опит.

Регистрация може да се направи на www.idc-cema.com.