IBM са успели да открият начин за много по-ефикасно използване на паметта със смяна на фазата (phase-change memory), което значително ще намали нейната цена и съответно може да я направи по-удобна за използване в съвременните и бъдещи технологии.

Паметта със смяна на фазата, или PCM, е вид оптична памет, която работи манипулирайки поведението на халкогенидно стъкло (подобно на това, което се ползва при Blue-Ray дисковете). Използва се ток, който сменя структурата на клетките от аморфна в кристална. По този начин във всяка една клетка могат да се запаметяват битове.

До момента инженерите можеха да запазят само един единствен бит в една клетка (в състояние 1 или 0). По този начин обаче използването на PCM не е рентабилно поради високата цена. След пробива на IBM, това е на път да се промени. Учените от голямата компания са намерили начин за запаметяване на до три бита в една клетка. По този начин този вид памет се превръща в такава, много по-бърза от RAM и с много по-дълъг живот от Flash паметта.

Бъдещите приложения на PCM могат да бъдат много и различни: при смартфони, върху която да бъде инсталирана операционната система за по-бързо стартиране; при бази данни, за много бързо изтегляне на информация и светкавични интернет апликации; работа с изкуствен интелект и много други… Освен това, за разлика от Flash паметта, която има около 3000 цикъла живот, PCM има над 10 милиона. Това наистина е един сериозен пробив, който може да промени индустрията.