Gyrophone
Pic Credit: wired

Експерти по сигурността в университета в Станфорд и компанията в областта на отбраната Rafael са открили начин за трансформиране на жироскопите на Android устройствата в микрофони. Те наричат продукта си „Gyrophone“. Самите сензори за ориентация са разположени върху вибриращи поставки, които се оказва, че могат да приемат и звукови сигнали. Честотата е в диапазона от 80-250 Hz, което е и честотата на човешкия глас. Apple използват честоти под 100 Hz в своя iPhone, докато при Android диапазонът е доста по-голям.

До този момент учените са разработили начин за прослушване на възприетите вибрации, но системата все още не е съвършена. Екипът се надява, че чрез сътрудничеството си с експерти ще доразвие своя продукт. Очаква се те да представят изследване за работата си. Изказване от Google гласи, че компанията ще използва откритите слаби страни в Android, за да заздрави сигурността на платформата.

Напомняме, че жироскопите са компонент, който присъства в почти всеки смартфон. Всяко приложение или уебсайт има достъп до функционалността без необходимост от разрешение от потребителя. Чрез разработения продукт Gyrophone тези сензори могат да се превърнат в постоянно включен микрофон, който да се използва за подслушване на потребители. Нужно е единствено задействането на зловреден код. Gyrophone не изисква разрешение за използване на микрофона, защото записва звук от самите сензори. Това може да се окаже потенциално опасно оръжие в ръцете на хакери.