Технологичният гигант Google води преговори с няколко индийски телеком оператора за стартирането на своя проект Loon. Припомняме, че той използва балони, вместо кули за базови станции, за да осигури интернет достъп в отдалечени и слабо населени региони.

Началото на проекта бе поставено от инкубатора Google X през 2013 година с цел да предостави интернет в развиващия се свят. Сходна цел има и нестопанската инициатива Internet.org на Facebook, който също търси начини за покритие с безплатен интернет в бедните страни.

Припомняме, че преди седмици индийският телеком регулатор блокира програмата за безплатен интернет на Facebook, поради опасения от нарушаване на ключовия принцип на мрежовата неутралност.

За разлика от инициативата на Марк Зукърбърг, проектът Loon на Google ще осигурява LTE връзка, управлявана от телекомуникационните компании. Платформата позволява безплатен или много евтин пълноценен интернет достъп, вместо предлаганата от Internet.org свързаност, позволяваща достъп до ограничен брой сайтове.