GCHQ

Агенцията за кибер разузнаване на Обединеното кралство GCHQ разпространи нови предложения към интернет потребителите относно сигурността на паролите. Това е описано в доклад с името „Ръководство за паролите: Опростете начина на работа“, в който се казва, че по-сложните пароли всъщност не са много по-сигурен механизъм.

На практика всяка една парола може да бъде разбита чрез някакъв алгоритъм. В досегашните съвети се препоръчваше да се ползват комбинации от различни видове символи – букви и цифри, с главни и с малки букви, и да не се избират често използвани думи.

GCHQ изразяват становището, че е много по-лесно за потребителите да си конструират някаква парола, която да е едновременно лесна за ползване, но да не затруднява значително паметта. В същото време се дава и препоръката да не се ползват пароли от типа „123456“ и подобни.

Според агенцията препоръчително е да се изграждат пароли на принципа на комбинация от думи, които при образуването си да не правят речникови единици. По този начин те не могат да бъдат разбити чрез популярните методи, а и не са трудни за помнене.

НАЙ-ИНТЕРЕСНОТО ОТ SMART NEWS