От Facebook напоследък приемат някои социални проблеми много сериозно. Поредният знак за това е услугата TechPrep, която официално стартира вчера. Уеб сайтът се поддържа от Facebook, но е отделен от социалната мрежа.

Ще се запитате каква е целта на TechPrep. Просто е – 77% от семействата се затрудняват как да насочат своите деца към кариера в компютърното програмиране. Когато става дума за семейства с ниски доходи или родители без висше образование, този процент скача на 83. TechPrep е специално насочен към деца от социално слаби семейства и малцинства, които изпитват трудност в ориентирането около потенциално развитие и образование. Там те ще намерят информация за това какво биха могли да постигнат с кариера в програмирането, за какви компании биха могли да работят, както и да чуят по няколко думи от големи имена в бранша.

TechPrep не е като тези сайтове, които да научат децата да програмират, въпреки че първи стъпки в това също са налични. Интересното е, че съдържанието варира от потребител до потребител – в зависимост от информацията, която се предостави при регистрация, всяко дете получава различни материали и насоки.

Идеята на TechPrep е наистина много добра и можем само да се надяваме да свърши работата, за която е предназначена. Времето ще покаже дали всичко това ще породи интерес у днешното младо поколение.