compass-app

Новите носими устройства обещават не само удобството на постоянната свързаност, но и връзка със смартфона. Часовниците и гривните вече не се използват само за известия за съобщенията или обажданията, но предлагат и редица удобства като педометър и други възможности, които често се употребяват за следене на различни параметри. Концепцията на този вид джаджи е да дадат повече възможности чрез връзката със смартфона.

Един екип обаче смята, че тази идея може да бъде радикално подобрена чрез елиминирането на зависимостта от многото устройства и използването само на смартфона за универсален спътник в живота. Новото приложение, което те представят, се казва Compass. То си поставя задачата изцяло да преобърне представата ни за помощник, който да събира и анализира цялата информация, свързана с нашето здраве. Неговата функция е да покаже точно колко време потребителят прекарва в изпълнение на различни задачи, като подробно организира резултатите от действията през деня.

Compass използва всички налични възможности на смартфона, за да запази стойности, които повечето хора получават чрез използването на фитнес гривна или смарт часовник. Приложението следи навиците, начина на живота и начина, по който взаимодействаме със света. Автоматично цялата информация за изминалия ден се сортира хронологично, като това включва не само изразходваната енергия, обобщение на всички свършени задачи, но и събиране на снимките, съобщенията и цялото взаимодействие с други потребители.

Алгоритъм в Compass позволява отличаването на значими събития от деня, като по този начин се дава възможност на потребителите да разберат за себе си най-важните събития от живота им. Допълнително удобство е наличието на 13 уведомителни картички, които се появяват при определени условия, даващи възможност за по-доброто разбиране на собствените навици. Цялата събрана информация от Compass може да бъде записана в стандартен формат и анализирана чрез друг софтуер за още по-голям контрол над живота.

Compass работи заедно с HealthKit на Apple, за да осигури възможност за по-подробно следене на дадени показатели при iOS платформата. Дългосрочната цел е приложението да добие и поддръжка за Google Fit, така че да може да се използва и при Android устройства. Очакваме да видим първата публична версия през месец октомври за iOS, като създателите на му предлагат на iOS потребителите да се запишат в списъка на желаещи за предварителната версия чрез попълване на формуляра в сайта на Compass.

 

НАЙ-ИНТЕРЕСНОТО ОТ SMART NEWS