Компания твърди, че Apple нарушава нейн патент и от известно време се бори с гиганта от Купертино. Всъщност описанието на самия патент започва с думите „The present invention relates to an operating system in which documents are stored in a chronologically ordered ‘stream’…“ Той е създаден в Йейл през 1996 година и подаден през 1999. Създателят му по-късно основава компанията Mirror Worlds, за да започне съдебни действия срещу Apple.

Делото за патента върху операционната система се проточва дълго време, след което бива отхвърлено. По-късно Mirror Worlds продава патента на друга компания – Network-1 – която от своя страна продължава със съдебните действия.

Същото се случва и с Microsoft, които биват успешно осъдени от Network-1 и плащат 4,6 милиона долара за патента. Apple пък са се съгласили да изплатят права в размер на 25 милиона долара за същия този патент, след решение на съда.