През януари Amazon заяви, че възнамерява да наеме 100 хиляди работници през следващите 18 месеца. Тази новина доста бързо се разпространи и както можете да се досетите голям набор от хора се заинтригуваха, когато я чуха. Оказва се обаче, че това е напълно в нормите на компанията.

Според доклада на Amazon за последното тримесечие на 2016, работниците били те на пълен работен ден или на половин такъв, като се изключат временните наемници, са достигнали до огромните цифри от 230 800 в края на 2015 и 341 400 в края на 2016.

Този огромен набор от нова работна ръка, която е приблизително, колкото всички работещи в Microsoft, поставя Amazon на първо място по назначаване и брой работещи хора. Всичко това е част от по-големия план на компанията, която иска абсолютно сама да започне да си покрива дейностите с доставките и разпространенията.

Повечето от работните места обаче са предназначени за работници в новите складове на Amazon. За миналата година списъкът с нови складове съдържа 26 такива, като цели 23 са били направени през втората половина на 2016.

Сами можете да си направите изводи от тази статистика.

Нещо, на което обаче трябва да се обърне внимание е, че в данните за броя работни места, които Amazon сами са представили, не са включени други работници. Като под други работници се смятат всички, които са развили някакъв вид самостоятелни продажби в Amazon.com.