CMS_Silicon_Tracker_Arty_HiRes

От Европейския център за ядрени изследвания (ЦЕРН) обаявиха проекта Open Data Portal, чрез който хората ще имат свободен достъп до данните и резултатите на всички експерименти, които са правени с Големия адронен колайдер (LHC). Информацията ще е много полезна не само за физици, но и за образователни цели. Несъмнено публикуването на тези данни ще помогне и на студентите в университетите в тяхната подготовка по физика на елементарните частици.

ВИЖ ОЩЕ: ГОТОВИ ЛИ СМЕ ЗА РОБОТИ И ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ

Първите публикувани данни са от сблъскването на частици в компактния мюонен соленоид (CMS), които са получени през 2010 г. Освен информацията в суров вид, CERN е добавил и софтуер с отворен код и подробна документация за отварянето, разглеждането и анализирането на данните. От Европейския център за ядрени изследвания ще публикуват данни за експеримента CMS, три години след всеки проведен опит.

Освен CMS ще бъдат публикувани и данни от другите експерименти, които са част от Големия адронен колайдер – ALICE, ATLAS и LHCb. Те ще бъдат разработени за образователни цели и също ще включат помощен софтуер. Данните и всички програмни продукти, които са част от инициативата, ще имат и уникални DOI идентификационни номера за цитиране в научни доклади и разработки. Достъпът до Open Data Portal ще е напълно безплатен.