Ако сте регистрирани в Imgur още от преди 2014 година, най-добре сменете паролата си. Според официално обявена от платформата информация, системата на сайта за споделяне на изображения е била разбита от хакери преди три години и тогава са били откраднати email адреси и пароли (за login в Imgur) на 1,7 милиона потребители.

Според главния оперативен директор за Imgur Рой Сегал (Roy Sehgal), сайтът не събира друга лична информация от потребителите си, освен email, потребителско име и избрана към момента на регистрация парола. Това означава, че единствено входът ви в Imgur би бил застрашен, ако сте сред тези 1,7 милиона пострадали.

Imgur са разбрали за атаката от Have I Been Pwned, които са се добрали до информацията и са я предали към социалната платформа за споделяне на снимки. Смята се, че хакерите са успели да пробият старата защита на Imgur, ползвана през 2014 година, с т.нар. метод на груба сила [brute force; бел. превод].