Франция изгражда 1000 км фотоволтаични пътища

1

Повечето от нас свързват възобновяемите източници на енергия основно със слънчевите панели. Обичайно ги виждаме по покривите на сгради или разположени в големи оградени полета. През последните години научните работници експериментират с местата за поставяне на фотоволтаичните панели с цел да осигурят повече директна светлина и съответно по-голямо количество произведено електричество. Закономерно се ражда идеята за поставянето на слънчеви панели върху автомобилните пътища. Същата концепция вече е представена от множество експерти и компании в областта, но практически приложимите решения липсват. На фона на съществуващите теоритични постановки, френското правителство изненадващо обяви, че планира да изгради 1000 км „соларни пътища“ в следващите 5 години.

Предистория

През изминалите 5 години плодотворно сътрудничество между водеща компания за пътна инфраструктура (Colas) и френския национален съвет за соларна енергия (INES) води до създаването на изключително тънка пътна настилка от фотоволтаични панели – Wattway. Идеята на създателите е да използват съществуващата пътна мрежа за генерирането на чиста, възобновяема енергия от слънцето. Статистиката сочи, че само 10% от всички пътища са покрити с превозни средства през цялото време, а в останалото време слънчевата светлина безпрепятствано огрява асфалтовите пътища. Изхождайки от необходимостта произвежданата енергия от възобновяеми източиници да бъде удвоена до 2050 година, разработващите партньори съзират подходяща възможност да съвместят неизползвания капацитет на пътната мрежа с произвеждането на електричество от слънцето.

Предимствата на Wattway

Революционната технология Wattway представлява самостоятелна пътна настилка изградена от няколко слоя. Силиконовите клетки на фотоволтаичните панели са поставени под слой изграден от разновидност на смолата, а върху вътрешната част са разположени свързващите компоненти. Общата дебелина на соларната настилка е само 7 милиметра, но въпреки това е изключително издръжлива и осигурява безпроблемно движение на автомобили.

Наред с това, по време на дъжд и при снеговалежи не е застрашена безопастността на превозните средства, гарантират създателите. Благодарение на уникалната изработка, Wattway осигурява по-добро сцепление в сравнение с останалите пътни фотоволтаични настилки и дори издържа ежедневното натоварнане на преминаващи камиони. Въпреки успешните тестове при зимни условия на шофиране, от Wattway признават, че шофьорите следва да управляват превозното средство с повишено внимание.

Не е подмината и защитата на Wattway от влага, големи температурни амплитуди и прах. Силиконовите клетки са напълно херметизирани, а компонентите от вътрешната част са защитени според стандарта IP66 (висока степен на защита от прах и водни струи).

colas-wattway-solar-road.jpg.662x0_q70_crop-scale

Създателите информират, че 20 кв. м от настилката Wattway са достатъчни да генерират необходимото електричество за захранването на едно домакинство (без отоплението). Изчисленията показват, че с един километър положена настилка би могло да се осигури захранването на близо 5000 домакинства.

Друг революционен аспект на Wattway е фактът, че се полага директно върху пътното платно без да са необходими предварителни изкопни работи или преустройство на асфалтовата настилка. В това се изразява второто основно предимство на проекта пред аналогичните такива. Важно е да се подчертае, че фотоволтаичната настилка следва да се полага върху асфалтови пътища без пукнатини, дупки или други деформации. От извършените тестове и опити досега може да се заключи, че Wattway може да издържи до 10 години при интензивно използване и в най-добрия случай – цели 20 години.

Недостатъци

Засега панелите ще се закрепват върху пътищата ръчно, като в момента се разработва система за механично поставяне асфалта. Като недостатък би могло да се посочи и дългото време за изработката на фотоволтаичната настилка, но през 2016 се очаква да проектът да премине във фазата на серийно производство. Въпреки това, едва след 3 години технологията ще бъде достъпна за масово ползване от широката общественост. Тоест, засега няма да можете да видите Wattway в градината на вилата си.

Други приложения

Благодарение на електричеството, осигурявано чрез Wattway, могат да бъдат захранвани светофари, пътното осветление, крайпътни магазини, бензиностанции, а защо не и отоплителна система против сняг и замръзване. Технологията е подходящо решение за осигуряване на енергийна независимост на малки и средни населени места. Един поглед в бъдещето и можем да си представим как зарежда електрически автомобили посредством метода на индукция.

1 коментар

  1. Голяма статия. А дано и БГ след 10-на годинки.

Comments are closed.