фбр

Не е изненада, че от ФБР се опитват винаги да оправдаят своите намерения да проследяват и подслушват интернет трафика на гражданите. Агенцията предприема нови стъпки в тази посока чрез узаконяване на тези действия.
Министерството на правосъдието на САЩ се опитва да провери дали не може да се измени Наказателния кодекс на страната, за да се даде възможност на ФБР да извършва такива действия.

ВИЖ ОЩЕ: НР ПОКАЗА СВОИТЕ ТАБЛЕТИ ЗА 2015, КОИТО ИМАТ НЕЩО ПОВЕЧЕ ОТ КОНКУРЕНТИТЕ

За да се узаконят тези мерки, е необходимо да се променят разпоредбите, които диктуват как трябва да се извърши проверка на престъпление. При исканата промяна в американското законодателство на ФБР ще се позволи да претърсва без даване на подробности всички електронни съобщителни мрежи, които се използват за маскиране на местоположението. Под ударите ще попаднат виртуалните мрежи и Tor.

Тъй като мрежата Tor е децентрализирана система на практика ФБР ще могат да претърсват и всяко свързано устройство към тази мрежа. Разследващите органи до този момент трябваше да ограничават своите случаи до определено лице и местоположение. Изменение в нормативната уредба би премахнало тази необходимост, ако бъдат приети исканията на ФБР.