x-ray

Рентгеновите лъчи до този момент бяха ефективен и удобен начин за оглед на съдържанието на предмети, както и за разкриване на непознати обекти, но те не са особено безопасни за хората. Разликата с обикновените слънчеви лъчи е, че рентгеновите проникват през твърдите предмети и ни позволяват да разберем какво има отвъд стената или повърхността.

Виж още: Google Maps вече поддържа насоки по платното за движение

Ново откритие в тази насока бе оповестено в списание „Nature”. Учените успяха да разработят метод за „събиране“ на отблъснатата светлина през прозрачни обекти, което прави възможно създаване на изображение.

Примцип на работа
Вече има проведени експерименти, които имат за цел да проучат твърди предмети по подобен начин. Използва се техниката „адаптивна оптика“, която е взаимствана от астрономията. При нея се изстрелват лазерни лъчи към твърдо физическо тяло, но със закъснения между отделните изстреляни лъчи. След като те бъдат пропуснати през специален модулатор и прозрачен обект, детектор от отсрещната страна може да събира получените лъчи и създава изображение на изследваното тяло.

Вероятно техниката звучи сложно, но тя дава възможност да се използват безопасните светлинни снопове, вместо радиоактивни частици. Ако технологията бъде развита, това би предизвикало революция не само в оптиката, но и в медицината, физиката и други науки, които активно работят с подобен род техника.