iPhone-Stethoscope-Case

Тийнейджър използва 3D принтер и дизайнерските си умения, за да превърне своя iPhone в стетоскоп.

Проектът отнел на 15-годишния Suman Mulumudi само няколко седмици, а новият Steth IO калъф притежава способността да улавя и показва сърдечните тонове под формата на аудио и визуални данни и да ги записва в електронно медицинско досие. Тинейджърът е създал компания на име StratoScientific, чрез която ще патентова изобретението си и ще търси одобрението на FDA.

След като негов връстник направи протеза за болния си приятел, това е още едно доказателство за способностите и въображението на днешните младежи.