Замърсяването е злото, с което повечето нации по целия свят, все още се борят. Разбира се, като при всяко нещо, някои държави се справят доста по-добре от други с тази борба. Нови карти разработени от The Eco Experts – компания за слънчеви панели, базирана във Великобритания, визуално показват кои са най-големите замърсители в света и кои са най-малко вредните държави.

The Eco Experts са събрали последните данни получени от International Energy Agency и от World Health Organization. След това са категоризирали всяка нация по дадената информация по пет различни фактори:

1. Енергийна консумация на глава от населението
2. Емисиите на въглероден двуокис от изгарянето на горива на глава от населението
3. Замърсяване на въздуха
4. Смъртните случаи, дължащи се на замърсяването на въздуха на един на 100,000 души от населението
5. Невъзобновими енергийни източници

Most Toxic CountriesЗа бързо встъпване в проблема със замърсяването, което води съответно и до климатичните промени, можете да гледате видеото по-горе.

*За държавите оцветени в сиво няма достатъчно информация и данни с които The Eco Experts да ги включат в своите класации.