rats-brains-linked+

Невробиологът Мигел Николетис и неговият екип създадоха “Мозъчна мрежа” от свързаните мозъци на четири плъха – пример за органичен компютър. Учените експериментират с години създаването на напреднал мозъчно-компютърен интерфейс. Това изобретение позволява на човек буквално да се свърже с компютъра, но при това откритие вече може да се прескочи ограничението на материала и директно да имаме възможност да създаваме органични компютри.

Микроскопични електроди се имплантират в мозъците на четирите плъха, като всеки един от тях по този начин предава информация към другите. Това се извършва в реално време и паралелното предаване на данни и тяхната обработка от мозъците на отделните същества извеждат много добри резултати.

Мозъчната мрежа, или органичният компютър от плъхове, позволява за решаването на сложни задачи, като обработка на изображения, запазване и извеждане на информация, както и дори за предсказване на метеорологични условия.
Първоначално Николетис е експериментирал със свързването на мозъците на три маймуни, на които им е поставена задачата да завъртят лост. Всяко животно е било поставено в отделна стая, но мозъците им са били свързани, за да могат да си предават информацията. Всяка маймуна е имала пред себе си компютърен екран с визуализация на виртуална маймуна. Чрез серия от експерименти и комбинации от различни променливи, учените са успяли да накарат животните заедно да преместят лоста до желаната позиция.

Успешният опит е продължен и при експеримента с плъховете. При него резултатите са още по-фантастични. Чрез електрическа стимулация техните свързани мозъци могат да синхронизират своите мисли, както и да разпознават отделни видове сигнали. Плъховете в съвкупност чрез технологията могат да извършват много по-бързи и по-сложни изчисления заедачи.

Важно откритие е също фактът, че животните са открили начин как сами да преразпределят различните аспекти на задачата, така че всеки един от участниците да има еднаква трудност и товар. Експериментът с тази “Мозъчна мрежа” е само началото на една наистина фантастична възможност за науката. Очаква се в бъдеще подобни разработки да са полезни на пациенти с епилепсия и други заболявания.

 

НАЙ-ИНТЕРЕСНОТО ОТ SMART NEWS