Съдът на Европейския съюз постанови, че Facebook не може да изпраща лична информация на европейските потребители до центровете за съхранение на данни в САЩ.

В решението на Европейския съд е написано, че споразумението „Безопасно пристанище“ (Safe Harbor)* между САЩ и Европа e невалидно, защото първата страна не може да гарантира адекватна защита на личните данни.

Споразумението позволява технологични компании да прехвърлят данни от Европа до САЩ, при условие че са изпълнени определени изисквания за поверителност. Според The Wall Street Journal решението на съда може да засегне около 4500 компании, които в момента се позовават на европейските закони за прехвърляне на данни към САЩ.

Делото беше заведено пред Върховния съд в Ирландия от австрийския активист Макс Шремс, който твърди, че Facebook е нарушул поверителността, обработвайки личните му данни в САЩ, позовавайки се на разкритията на Едуард Сноудън за програмата за наблюдение на Агенцията за национална сигурност (NSA).

Ирландският съд отхвърли жалбата на Шремс, позовавайки се на споразумението „Безопасно пристанище“, но обявяването му за невалидно от Европейския съд дава право на регулаторните органи в ЕС да ограничат потока от данни към трета страна, ако тя не осигурява адекватно ниво на защита.

„В резултат на настоящото решение ирландският надзорен орган трябва да разгледа жалбата на г-н Шремс с цялата дължима грижа и след като приключи разследването си трябва да реши дали въз основа на директивата да спре прехвърлянето на данните на европейските абонати на Facebook към САЩ, тъй като тази страна не предоставя достатъчна степен на защита на личните данни“, се казва в решението на съдът на ЕС.

Oт Facebook не са коментирали решението на съда.

*Решение 2000/520/ЕО на Комисията съгласно Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно адекватността на защитата, гарантирана от принципите за „сфера на неприкосновеност на личния живот“ и свързаните с това често задавани въпроси, публикувани от Департамента по търговия на САЩ.