В началото на декември 2019 г. българските компании ReCheck и адвокатско дружество „Терзийска и Партньори“ стартират съвместна инициатива за въвеждане на първата в България блокчейн услуга за обмен на конфиденциална документация, която предлага на българските бизнеси ползването на технология от най-ново поколение и нива на сигурност при съхранение и трансфер на документи и бази от данни.

 

Иновативното блокчейн решение е разработка на българската IT компания ReCheck, която вече има редица успешни проекти в създаването на децентрализирани приложения върху блокчейн.

 

След дълъг период на усъвършенстване, иновацията, наречена Recheck Documents, прави своите първи стъпки в позиционирането в сфера, в която сигурността на информацията и опазването на търговската тайна са от първостепенна важност за бизнес клиенти в цялата правната индустрия.

 

Пионерската стъпка за въвеждане на блокчейн решението в юридическите услуги се реализира съвместно с адвокатско дружество „Терзийска и партньори“, опериращо в чужбина и под бранда „Prosperamo Legal“. С въвеждането на Recheck Documents се цели оптимизация и защита на документооборота при предоставяне на правни услуги.

 

Онлайн услугата ще бъде достъпна за широка аудитория в началото на 2020 г. и ще дава възможност за лесно регистриране на документи в блокчейн с цел защита на тяхната автентичност и непроменяемост във времето.

 

Ползването на бизнес услугата става изключително удобно – файловете се пускат в браузъра или се избират от папка на компютъра. След това се създава уникален цифров отпечатък на документите, който е техният публичен блокчейн идентификатор. На база на този идентификатор документите могат да бъдат проверявани, изпращани и проследявани.

 

Чрез услугата на ReCheck адвокати и служители на адвокатско дружество „Терзийска и партньори“ ще могат да изпращат избрани файлове към блокчейн идентичността на получателя. По този начин документите могат да бъдат отворени само от оторизирани лица и организациите, за които са предназначени – без да преминават през междинни звена.

 

Иновативното решение предлага сигурна среда за обмен на конфиденциални документи при пълна криптографска защита. Това е алтернатива на имейл комуникацията, която е канал номер едно за всякакви атаки от типа на phishing или man-in-the-middle. Манипулирането на документи при обмяната им става невъзможно, а в блокчейн се пазят дигитални доказателства за статуса на файловете и всички взаимодействия с тях. Съдържанието е достъпно само за легитимните получатели и те винаги могат да проверят дали един документ е оригинален, дали идва от правилния източник и дали е манипулиран. Например невъзможно е да бъдат реализирани измами чрез изпращане на подправени фактури с различна банкова сметка и модифицирани версии на договори с променени текстове.

 

Адвокатско дружество „Терзийска и партньори“ е модерна и новаторска кантора със силен фокус върху услугите за бизнеси, опериращи в дигитална среда. „Светът се променя – дигиталната трансформация превзема индустриите. Старите модели на работа все по-малко пасват в общата картина – споделя управляващият партньор адв. Полина Терзийска – Блокчейн  разработките ни дават изцяло нова концепция на сигурност, несравнима с познатите решения. Благодарение на Recheck, ние може да дадем на клиентите си защита от ново поколение.“

 

ReCheck е един от пионерите в България, които разработват децентрализирани приложения върху блокчейн, с успешни пилотни проекти и клиенти зад гърба си. ReCheck Documents е последният продукт на компанията, който позволява обмен на документи чрез високо ниво на сигурност, предоставено от децентрализирания модел на блокчейн.

 

Емилиян Енев, CEO и съосновател на Recheck, и адвокат Полина Терзийска, Управляващ Съдружник в Адвокатско дружество „Терзийска и партньори“   са увереи, че това решение ще бъде отправна точка за оптимизация на съществуващи процеси по документооборот при работата с клиенти.

Услугата също така значително ще намали разходи за обработка и поддържане на хартиени копия на документи. Инициативата е в духа на дигиталната трансформация и интернет правото и предоставя практични бизнес инструменти чрез последните технологични иновации.