Дружеството ще бъде преименувано на „Сирма Иншурънс Солюшънс“ и ще предложи нов продукт за застрахователни компании, банки, брокери и други участници на застрахователния пазар

 

„Сирма Груп Холдинг“ АД придоби 55% от фирмата за разработка и внедряване на технологични решения за управление на бизнеса „Ти Би Ай Инфо“ АД и дъщерното ѝ дружество „Ейч Ар Ем Солюшънс“ АД. Със сделката „Ти Би Ай Инфо“ официално става член на „Сирма Груп“.

Историята

“Ти Би Ай Инфо” АД е консултантска компания в ИТ сферата с дългогодишен опит и присъствие на европейския пазар. Предметът на дейност на фирмата е консултиране, внедряване, разработка и поддръжка на софтуерни решения за управление на бизнеса, облачни системи и интегрирани мобилни приложения. “Ти Би Ай Инфо” АД е създадена през 2002 г., като дъщерна фирма на ПОК Доверие, част от Ти Би Ай Ейч Груп. През 2007 г. след придобване на Ти Би Ай Ейч Груп от VIENNA INSURANCE GROUP (VIG) става дъщерно дружество на VIG. През 2012 г. Туинформатикс придобива 80% от компанията, а през 2019 г. следва изкупуване на мажоритарен дял от 80% от Туинформатикс от страна на мениджмънта, в лицето на изпълнителния директор на „Ти Би Ай Инфо“ АД Юлиян Маслянков, а останалите 20% остават собственост на Булстрад Живот.

Със своята над 20 годишна история, компанията има множество успешно завършени проекти, основна част от които са свързани с финансите и застраховането. „Ти Би Ай Инфо“ е единственият сертифициран представител на Creatio за България и ексклузивен представител на Surevyspаrrow за страната. Има богат експертен опит във внедряването и поддръжката на гъвкави и ефективни решения, базирани на най-съвременните технологии – ERP, CRM, бази данни и др. (SAP, Oracle, Salesforce, Creatio, Insis и др.), с които помагат на компаниите да подобрят операциите, да развиват и дигитализират успешно бизнеса си.

Създател е на собствен чатбот – най-новото поколение софтуер за успешни продажби, маркетинг и обслужване на клиентите. „Ти Би Ай Инфо“ АД и нейното дъщерно дружество „Ейч Ар Ем Солюшънс“ АД са новаторите, които разработиха първото легитимно електронно трудово досие – иновативният продукт sHRedy, с който се дигитализират всички процеси в HR сферата.

Към момента в „Ти Би Ай Инфо“ АД работи екип от 40 души – опитни специалисти в областта на бизнес-анализа, архитектурата, разработката и поддръжката на софтуер, а приходите на компанията за 2021 г. са в размер на над 3 млн. лева.

Перспективи

След придобиването на мажоритарния дял от 55% от собствеността в „Ти Би Ай Инфо“ АД от „Сирма Груп Холдинг“ АД, името на дружеството ще бъде променено на „Сирма Иншурънс Солюшънс“ АД. В „Сирма Иншурънс Сълюшънс“ АД, , изпълнителният директор на „Ти Би Ай Инфо“ АД Юлиян Маслянков е вторият най-голям акционер с дял от 28%, а останалите дялове са разпределени в миноритарни акционери.

Освен преименуването на компанията на „Сирма Иншурънс Солюшънс“, предстоят организационни промени, които целят по-добра синергия на работните процеси и интегриране на дружеството в Сирма Груп. Компаниите ще се възползват от общ ресурс по отношение на административни, продажбени, HR и други дейности.

„Благодарение на настоящата сделка ще разширим богатото си портфолио от софтуерни услуги в застрахователния сектор. Вярваме, че това ще отвори пред нас изключително много възможности за развитие и достигане до нови клиенти, както в страната, така и на международно ниво.“, заяви Цветан Алексиев, Изпълнителен директор на „Сирма Груп Холдинг“ АД.

„Сирма Иншурънс Солюшънс“ АД ще насочи усилия в няколко направления, разкри Юлиян Маслянков, който ще е част от Съвета на директорите и основно представляващо лице на компанията:

„На първо място изключително големият ни опит в сферата на застраховането, разработването и внедряването на решения за бизнеса ни тласка към следващата естествена крачка –  да предоставим достъп до натрупания над 20 години ноу-хау на всички компании в сферата на застраховането. Целта ни е на базата на no-code платформата Creatio, да предоставим на пазара собствен продукт, който таргетира всякакви дружества в застрахователната индустрия – застрахователни компании, банки, брокери, асистанс компании. Решението, което ще реализираме е изключително гъвкаво и може лесно и ефективно да се внедрява във всякакви компании, във всяка една държава, независимо от регулациите. Неразделна част от иновативния продукт са директно интегрираните CRM функционалности за маркетинг, продажби, обслужване на клиенти и др., благодарение на което клиентът ще получи цялостен продукт за управление на бизнеса.“

Приложението ще носи името „Сирма Иншурънс“ / Sirma Insurance и беше ексклузивно представено от Юлиян Маслянков на международна аудитория в края на май, по време на организираното от Creatio събитие „Дни без код“ в Чикаго, САЩ. Към продукта вече има интерес от големи компании в Гватемала, Дубай, Словакия и Австралия. До края на юли тази година предстои официалното му реализиране за сваляне и лицензиране в официалния пазар за приложения на Creatio – „Creatio Marketlace“.

“Другото направление, по което ще работим усилено, е широкото интегриране на разработеното от дъщерната компания на „Ти Би Ай Инфо“ АД – „Ейч Ар Ем Солюшънс“ АД електронно трудово досие sHRedy. До момента над 6 000 служители се администрират в иновативния продукт, който дигитализира всички процеси в HR сферата. Целта ни е до края на годината да достигнем 10 000, а до края на 2023 г. – 20 000 души.“ – разкри още Маслянков.