На 22 април всяка година, над един милиард души по света честват Деня на Земята. Световният ден на Земята е насочен към опазване на планетата Земя и съхраняване на живота върху нея. Международната мрежа за Деня на Земята всяка година координира действията на над 12 000 партньори в 174 държави, между които и България. Мрежата се стреми към създаване на широка гражданска подкрепа за устойчиви и ефективни екологични политики за развитие по целия свят.

За първи път Денят на Земята се чества на 22 април през 1970 година в САЩ и Канада, където се организират множество шествия, приканящи политици и държавници да правят повече за опазването на околната среда.

България чества своеобразен Ден на Земята още през 1930 година, като това става по инициатива на тогавашния министър на земеделието Григор Василев. Идеята събира симпатиите на множество министри из Европа, като по-късно бива предложен за световно празнуване. Въпреки, че по света този ден се чества от 1970 година, за международен ден на Земята той бива официално отбелязан едва през 1990, като България официално се включва през 1993.