Наскоро направено проучване показва как комбинация от сателитни снимки и алгоритми, изчислявани от машини, може да бъде използвана, за да предвидим бедността в части на света, до които нямам друг освен сателитен достъп. Дълго бе смятано, че нощното осветление е груб показател за здравословното състояние на региона. Този метод обаче е невалиден, когато става дума за места, на които често няма електричество. Новият метод обаче, използва данни не само от нощни снимки, но и дневни. С помощта на специална компютърна система вече е възможно да се определи, колко богата или бедна е дадена зона.

Нийл Джийн и неговият екип са направили техния алгоритъм на две части. Първо пускат снимки, направени от сателит, от места като Уганда, Танзания и Нигерия, през система, която открива селищата на снимката и се опитва да предположи, къде ще има светлини през нощта. Ако например има къщи в региона, системата решава, че там ще свети вечерта.

Втората стъпка вече включва и набор от данни за икономиката. Благодарение на тях, се разбира, какъв е доходът на населеното място. Когато тази система, засече подобно селище наблизо, за което няма такива данни, започва да изгражда такива, на базата на другото до него. Определено дву-степенният алгоритъм създава по-точна представа за състоянието на даден регион, отколкото само нощните сателитни снимки.

Разбира се, системата все още не е напълно съвършена и тя греши доста често. В момента алгоритъмът работи само с пет африкански държави, но понеже всичката информация от програмата е публично достояние, е въпрос на време системата да се подобри и да се развие по целия свят.