Някога представяли ли сте си свят, в който фокусът на телевизиите и медиите би паднал върху наблюдението на съвършено непознати или популярни лица?

Подемът на риалити шоуто като телевизионен и продуктов жанр отбеляза абсолютен рекорд преди години, когато подобен тип предавания набраха зашеметяваща популярност.

А кой е ключовият елемент, който тези предавания имат и който ги оразличава в толкова голяма степен от всичко друго, излъчвано по телевизията? Наличието на камери и системи за видеонаблюдение.

Защо тези предавания събудиха такъв голям обществен интерес и предизвикаха огромен медиен отзвук? Защото задоволяват често срещаната човешка необходимост да се задоволи естественото вродено любопитство.

Риалити предаванията създадоха същински фурор сред зрителите. Цялостната концепция за това група хора, които не се познават помежду си, да бъдат настанени под един покрив и да бъдат натоварени с множество предизвикателства, сюжети и експерименти се оказа една изключително успешна идея, приложена на практика в телевизиите.

Така всъщност се даде изява и гласност на видеонаблюдението като способ за събиране на информация от всякакво естество. Риалити програмите често повдигат общественозначими проблеми и въпроси. Прякото наблюдение на техните действия, изказвания и отношения бива заснемано от камерите за наблюдение денонощно и по време на целия престой.

И тук опираме до една от най-важните функции на камерите като цяло – че те са средство за внасяне на яснота. Тази им роля е често използвана в други, много по-сериозни и належащи ситуации, разбира се. Риалити предаванията в телевизията са просто начин да се погледне на тази функция по един ведър и събуждащ интереса начин. Има редица случаи, в които разпри между участниците са били разрешавани именно чрез видео справка от камерите за наблюдение. Всевъзможни игри, изпитания и мисии са заснемани именно чрез тях, след което излъчвани и правени обществено достояние.

Друг интересен феномен, за който аудиторията успя да разбере именно покрай риалити форматите е фактът, че след време човек свиква с „присъствието“ на такива средства за наблюдение. Множество от риалити участниците споделят редица притеснения при старта на участието си в предаването, но, в последствие, открито заявяват, че с времето и хода на играта наличието на системи за видеонаблюдение спира да бъде фактор и, в един момент, те започват да приемат камерите за нещо съвсем естествено и като част от ежедневието.