Приставка за смартфон

Нов уред може да направи медицината по-достъпна за бедните райони на света. В Руанда се провежда изпитание на малка приставка за смартфони, която представлява комбиниран тест за антитела на СПИН и сифилис. Тестът се използва при бременни жени, като се използват кръвни проби. Диагностиката и проследяването чрез смартфон теста в полеви условия може да се сравни с точността и качеството на традиционните лабораторни изследвания.

Виж още: Компанията Oculeve създаде медицински имплант, който помага при сухо око

Приставката използва сменяеми пробни контейнери, които са еднократни и с много евтина себестойност. Здравен работник зарежда пробите в контейнерите, съдържащ специфичен реагент. Използват се златни наночастици, които реагират при наличието на антитела и се свързват с тях. Сребърни наночастици образуват обвивка около тях. Тя блокира светлинните потоци и по този начин се проверяват резултатите. Самото време за извършване на едно изследване отнема около 15 минути, като информацията се записва директно в паметта на устройството.

Тестът е подобен на стандартния ELISA, който сме свикнали да изискваме в клиничните лаборатории. За разлика от него, тук не е необходимо да се закупува скъпа апаратура и консумативи. Технологията може да бъде използвана и при други заболявания. Възможността за ползване на евтини и бързи тестове за наличие на специфични антитела може да реши здравните проблеми в някои рискови райони, където здравните грижи не са на добро ниво.