iphone_prototype_operator

Предполагаем инженерен прототип на iPhone беше продаден в eBay за 1499 долара.

Устройството работи с тестови софтуер на Apple, предназначен за проверка на определени функции и има на гърба си гравирана скала със силата на сигнала.

iphone_prototype_signal

Тези устройства са особено редки, тъй като те показват първоначалната версия на iOS. Автентичността на апарата не е потвърдена. Потребител на Reddit твърди, че е купувачът, но устройството все още не е доставено и няма как да го тества.

Не е обичайна практика прототипи на Apple да се появяват в eBay, може би защото такива търгове биват прекратявани бързо по искане на самата компания. В случая сделката се е осъществила бързо, само за два дни и може би това е причината да не бъде забелязана.