Mtel

Петте проекта, получили финансиране по екологичната програма Мтел еко грант 2013, вече са в процес на реализация. На лице са и първите резултати от тяхната дейност.

Благодарение на фондация „Екообщност” и техният проект „Вековните дървета във вековния град 2.0” близо 30 столичани вече познават вековните дървета в своя град. По време на специални обучения те се запознаха с историята на дърветата и с начините, чрез които да определят тяхната възраст. Всеки участник получи сертификат, а обученията ще продължат и през есента.

Като част от проекта „Вековните дървета във вековния град 2.0” беше създаден и първият наръчник за регистриране на тези дървета. В него са описани стъпките за намиране и регистриране на столетни дървета, както и идеи за издирване на техните истории. Повече информация за него може да намерите на www. bepf-bg.org

С опазването на ливадния блатар се зае Спасителен център „Зелени Балкани” в Стара Загора. Ливадният блатар е граблива птица, един от помощниците в полето в борбата с мишки и насекоми. Природозащитници от спасителния център са посетили над 30 населени места, за да се срещнат с кметове, зърнопроизводители, комбайнери. Целта на срещите е превенция срещу непредумишленото убиване на младите птици от машините по време на жътва.

„Българското сдружение за защита на птиците” проучи гнездовата популация и разпространението на морския орел в страната. Всички гнезда на редкия и защитен от закон вид са маркирани с GPS предаватели. На два морски орела са поставени цветни пръстени, чрез които ще се получава информация за птиците.

В рамките на проект „Виж повече ЗА прилепите” фондация „Биоразнообразие” реализира обучения с екскурзоводите, работещи в някои от най-големите пещери в България. Те бяха запознати с видовете прилепи, заплахите и мерките за опазването на летящите бозайници. Предстои да бъдат поставени и информационни табели пред пещери, сред които Съева дупка, Леденика и Магура.

Сдружение „АГРОЛИНК“ поддържа биоградинка в училището за деца с увреден слух „Проф. Дечо Денев“ в София и тя вече даде първата си реколта. Целта на проекта е обучението на деца как да отглеждат храна по безопасен и устойчив начин, като им помага да разберат ползите от биохраните и ритъма в природата.

Петото издание на програмата Мтел еко грант 2013 стартира през февруари. Грантовата програма събра близо 30 зелени проекта, като жури от общественици определи проектите, между които да бъде разпределен бюджетът на програмата – 50 000 лева.

Повече информация за Мтел еко грант може да намерите на: www.mtel.bg/priroda