iOS 7.1.1 security bug

iOS 7.1.1 security bug

Работна група към администрацията на президента на САЩ Барак Обама е разработила четири възможни начина за преодоляването на криптирането при смартфоните. Постигнатите резултати от проучването дават възможност на технологични компании и организации да разбият криптираните комуникации. Становището на работната група е, че четирите начинa са технически възможни, но въпреки това имат и недостатъци.

Анализът е част от няколкомесечна дискусия на администрацията, която се занимава с въпросите по криптиране на лични данни. Властите в САЩ поддържат тезата, че с разрешение от съдия те имат правото да анализират комуникацията, водена от заподозряно лице. Със съвременните възможности за сигурни комуникации, където се използва криптиране, това не винаги е възможно без полагане на сериозни усилия.

Повече подробности за разкритите начини за преодоляване на защитите, както и конкретни действия на администрацията на президента, не се съобщават. Това е разбираемо, защото публично оповестени тези методи много бързо могат да бъдат разбити. Говорител на Съвета за национална сигурност оповести в съобщение към медиите, че предложените идеи от работната група няма да бъдат разработени в конкретни действия.

Един от възможните начини за преодоляване на криптирането е свързан с физическата сигурност. Става дума за добавянето на специален порт на устройството, който да „отключва“ криптираните данни чрез въвеждане на ключ. Тази предпоставка изисква физически достъп до смартфона от страна на властите и съответния ключ.

Другият начин е свързан с промяна в системите за автоматично обновление на софтуера. С решение на съда компанията-производител може да въведе специален софтуер, който да атакува конкретно устройства.

Трета идея е свързана със създаването на частен ключ за декриптиране, който да се състои от няколко части. При необходимост и разрешение от съответните власти, той може да се използва за разбиване на защитата. Последната идея е свързана със създаването на резервни копия на информация, съхранявана в смартфоните, в некриптирано хранилището, което да е достъпно за полицията.

Всички тези възможности изискват преодоляване на някои от обичайните канали за сигурна комуникация, използване на задни врати и специализирани средства, които са инструменти масово за престъпниците.

Това е огромен риск, който се поема и от производителите, и от потребителите. Ако наистина работната група е планирала да използва някой от тези начини, тогава причините за техния отказ за разработка са напълно разбираеми.

 

НАЙ-ИНТЕРЕСНОТО ОТ SMART NEWS