Google добави нова функция към Gmail акаунтите, която е създадена с цел да позволи на Google Drive потребителите да прикачват файлове с големина  до 10GB към мейлите, които изпращат.

Вместо да изпратите файл с такава голяма големина посредством Интернет доставчика ви, Google ви дава възможността лесно да свържете своите файлове в Google Drive с вашия Gmal акаунт. Това дава на потребителите една невероятна възможност, защото големината на файловете при традиционните притурки е около 400 пъти по-малка.