Около един милион домакинства в България имат достъп до високоскоростен интернет със свързаност до над 2 Gbps. Това е възможно благодарение на супербързата оптична мрежа на Мтел, основана на GPON технологията. Освен услуги с много по-високи скорости спрямо тези, предоставяни по кабел, технологията на Мтел позволява свързаност до всеки абонат във всяка крайна точка – домакинство или офис. Това гарантира и значително по-високо качество на предоставяните услуги, в сравнение с конкурентните предложения.

Предимствата на GPON технологията клиентите могат да усетят и с трите пакета „Повече за теб”, които нямат алтернатива на пазара. С най-атрактивния от тях – S, потребителите разполагат с оптичен интернет, цифрова телевизия и мобилна тарифа, но и получават устройство по избор – телевизор, лаптоп или смартфон. И всичко това срещу за 29,90 лева на месец.

Градовете, в които Мтел осигурява оптично покритие са: София, Бургас, Варна, Шумен, Пловдив, Велико Търново (и близките населени места), Горна Оряховица, Лясковец, Елена, Стражица, Павликени.