вълни

Немски и американски изследователи са успели да създадат система, която преобразува мозъчните вълни в текст. Тяхното откритие е основано на принципа на електрокортикография. Екипът от учени включва специалисти от области като информатика, невронаука и медицина. Основните проучвания са били провеждани в Медицинския център Албани в САЩ.

Това е начин за прихващане на електрическите сигнали в определени мозъчни центрове чрез електроди. Пациентите, които са участвали в проучването, са били помолени да изчетат кратки текстове. Машинният алгоритъм в разработената система разчита мозъчните сигнали. Получените данни се обработват и се преминава през процес на разпознаване на глас. Крайният резултат постига грешки от различно естество между 25-50%. Това е един добър резултат и експертите смятат, че новата система ще доведе до по-сериозни научни постижения. Доразвиването на алгоритъма може да помогне на хора, които са напълно парализирани и единственият шанс за комуникация с тях е чрез разчитане на мозъчни вълни.

Компютърно-мозъчните интерфейси дълго време са били част от научната фантастика. С развиването на тази технология ще е напълно възможно да се разработят не само медицински средства, които ще са в помощ на обществото, но също и разнообразни продукти и услуги.

 

НАЙ-ИНТЕРЕСНОТО ОТ SMART NEWS