Снимка: Wikimedia Commons

Екип учени от немския Националния Център за Туморни Заболявания са разработили нова, обещаваща ваксина, която е направена така, че да се цели в специфичен мутирал протеин, който обикновено се намира в някои типове мозъчни ракови образувания. Учените открили, че ваксината подбужда антитуморен имунен отговор при мишките и прекъсва прогресирането на тумора. Това кара всички да смятат, че може да помогне при третирането на рак и при хората.

При някои определени типове рак, включително и глиоми (голяма група мозъчни тумори), стадиите, предшестващи образуването на тумори, са мутации на конкретен ген, наречен IDH1. В около 70% от глиомите превръщането на обикновени клетки в ракови е резултат от мутацията на една единствена аминокиселина в този ген.

При някои пациенти имунната система сама отговаря на заболяването, защото част от мутиралия протеин присъства в туморните клетки под формата на компонент, наречен MHC клас II. Това реагира като червено знаме, което стартира реакция на самата имунна система, но не е достатъчно да спре растежа на тумора.

След като учените вече знаят, че мутиралият протеин подбужда отговор на имунната система, те смятат да подсилят самата имунна система, като разработят ваксина за конкретен тип тумори. Цялата идея на ваксините срещу рак е да помогнат на имунната система да разпознае компоненти на тумора като вредни клетки. За жалост повечето предишни опити са били неуспешни.

Но мутиралият протеин IDH1 изглежда обещаваща мишена, тъй като се намира в голяма част от туморните клетки и има малко негови вариации. Точно затова учените са разработили ваксина, която съдържа в себе си изкуствен вариант на частта от този протеин, която кара нормалните клетки да се превръщат в туморни. След това с нея били ваксинирани мишки, чиито MHC молекули били заменени с човешки MHC такива, за да може по-лесно да се имитира ефекта при хората. По думите на Тереза Шумахер, водещия учен в този проект: „След като ваксинирахме животните с пептида, успяхме да засечем клетки на имунната система и антитела, които разпознават изменения IDH1 на туморните клетки, вместо здравия такъв на нормалните.“ Още повече, отговорът на имунната система бил достатъчен да спре растежа на канцерогенния IDH1 в мишките, но без да афектира здравия протеин.

Въпреки че е прекалено рано да кажем дали тази ваксина ще бъде успешна и при хора, учените са окуражени от резултатите и опитите с хора ще започнат не по-рано от догодина.