Sigma News Ventures Group Ltd. придоби стартъпа Metabolize, специализиращ в машинно самообучение и развитие на изкуствен интелект, и заедно създадоха Sigmai Limited. Новата компания ще прилага най-новите технологии за изкуствен интелект към писмено съдържание, за да „разбере по-добре миналото, да отговори на настоящето и да предвиди бъдещето.“

Metabolize EOOD специализира в извличането на информация от всякакъв вид писмено съдържание, включително документи, новини, записи на разговори с клиенти, финансови разговори, вътрешни и външни доклади, решения на съда, правни договори и научни доклади.

В миналото Sigma News Ventures Group използваше комбинация от собствената си технология за обработка на естествен език, системи за машинно самообучение и анализатори, базирани в София, за да анализира корпоративни новини и да свързва бизнес събитията с движението на цените на акциите.

Metabolize, дъщерна компания на Benedictus EOOD, бе формирана през 2017 г. от норвежкия предприемач Кристофър Солхайм, за да предлага услуги, свързани с изкуствен интелект и машинно самообучение на компании, които нямат необходимия ресурс.

Солхайм ще бъде председател на борда на Sigmai, а Джеси Мур, който бе главен data scientist в Metabolize, ще бъде СЕО в новата фирма. Михаил Минковски се присъединява от SNV на длъжност финансов директор. Тони Бърджис Уеб, бивш маркетинг директор на комуникационната компания Hill&Knowton, ще бъде член на борда. Педер Андреас Нергаард ще отговаря за продажбите и управлението на продукта.