DARPA е одобрила проект, който може да даде на войниците отлични когнитивни и сензорни способности. С други думи, може да сме на път да влезем в ерата на киборг войниците.

Според DARPA, проектът наречен Neural Engineering System Design (NESD) се стреми да развие имплантирането на био-съвместимо устройство, което може да действа като преводач, който да е връзка между “електрохимичния език, използван от невроните в мозъка и нулите и единиците, които съставляват език на информационните технологии “. DARPA очаква инвестиция до 60 милиона долара в този проект през следващите четири години.