нанотехнологията
pic credit: nano-xpert

Учените използват на нанотехнологията за създаване на нови устройства, прибори, технологии, методи за лечение в медицината и др. Нанотехнологията е сравнително нова област, която е все още в начален стадий на развитие. Нова интердисциплинарна научна област е бионанотехнологията (биологична нанотехнология) разглежда процесите, протичащи в живите организми като един вид биологична (или природна) нанотехнология. Бионанотехнологията цели внедряване на нанотехнологични решения за изучаване и управление на биологични процеси и явления. Ново направление е и т.нар. наномедицина. Тя цели внедряване на нанотехнологията в медицината чрез разработване на ефективни методи за диагностика и лечение с използване на наноматериали и нанотехнологии.

Тази инфографика разкрива тялото на човека и илюстрира къде и как наномедицината може да играе роля. От лявата страна са показани примери, когато хората са в момент на уязвимост – като започнем от 36-те милиона американци, които страдат от загуба на слуха, до 26-те милиона, които трябва да си следят нивата на глюкозата ръчно. В дясно са възможните нано-подобрения, включително нано-сензори за откриването на рак и нано-полимерни материали, които се използват за възстановяване на кожата на жертвите при тежки изгаряния.

[cquote]И все пак нанотехнологията е вредна[/cquote]

Както обикновено, има един недостатък, който разваля малко розовята картинка. Много хора се притесняват за въздействието на нанотехнологиите върху околната среда и вътре в телата им. Тъй като тези материали са по дефиниция невидими има възможност за скрито замърсяване, което по-късно да окаже вреда. „The American Journal of Industrial Medicine“ наскоро съобщи, че хората, които работят с нанотехнологии след време получават различни увреждания.

Large Image